BaM - Gröna Hissen
VP
14,00
14,00
IMP
0
0
Första halvlek
Nils Nordahl
Nils Wallmark
Bo Andersson
Hans Linusson
0
0
Lars-Åke Gustafsson
Björn Wenander
May Moore
Carl Ek
Andra halvlek
Nils Nordahl
Nils Wallmark
Bo Andersson
Hans Linusson
0
0
Lars-Åke Gustafsson
Björn Wenander
May Moore
Carl Ek