BaM - Gröna Hissen
VP
20,00
8,00
IMP
0
0
Första halvlek
Göran Rydell
Ulla Westerlund
Ulla Berntsson
Ingrid Petersen
0
0
Britt Larsson
Bengt Larsson
Oscar Hult
Maritza Håkansson
Andra halvlek
Göran Rydell
Ulla Westerlund
Ulla Berntsson
Ingrid Petersen
0
0
Britt Larsson
Bengt Larsson
Oscar Hult
Maritza Håkansson