BaM - Gröna Hissen
VP
19,00
9,00
IMP
0
0
Första halvlek
Robin Björkstrand
Börje Dahlberg
Robert Bäck
Lena Petersen
0
0
Gunnar Jansson
Berit Fors
Jan Ahlqvist
Annelie Jansson
Andra halvlek
Robin Björkstrand
Börje Dahlberg
Robert Bäck
Lena Petersen
0
0
Gunnar Jansson
Berit Fors
Jan Ahlqvist
Annelie Jansson