BaM - Gröna Hissen
VP
12,00
16,00
IMP
0
0
Första halvlek
Ingrid Petersen
Ulla Berntsson
Ulla Westerlund
Göran Rydell
0
0
Bo Andersson
Nils Wallmark
Nils Nordahl
Hans Linusson
Andra halvlek
Ingrid Petersen
Ulla Berntsson
Ulla Westerlund
Göran Rydell
0
0
Bo Andersson
Nils Wallmark
Nils Nordahl
Hans Linusson