BaM - Gröna Hissen
VP
15,00
13,00
IMP
0
0
Första halvlek
Lena Petersen
Robert Bäck
Börje Dahlberg
Robin Björkstrand
0
0
Anders Våge
Thomas Therkelson
Adam Kovasznay
Roland Härsjö
Andra halvlek
Lena Petersen
Robert Bäck
Börje Dahlberg
Robin Björkstrand
0
0
Anders Våge
Thomas Therkelson
Adam Kovasznay
Roland Härsjö