BaM - Gröna Hissen
VP
15,00
13,00
IMP
0
0
Första halvlek
Carl Ek
May Moore
Björn Wenander
Lars-Åke Gustafsson
0
0
Marianne Fagerby
Bengt Alrud
Tony Elmroth
Mats Jakobsson
Andra halvlek
Carl Ek
May Moore
Björn Wenander
Lars-Åke Gustafsson
0
0
Marianne Fagerby
Bengt Alrud
Tony Elmroth
Mats Jakobsson