BaM - Gröna Hissen
VP
25,00
3,00
IMP
0
0
Första halvlek
Lars-Åke Gustafsson
Björn Wenander
May Moore
Carl Ek
0
0
Mats Allgöwer
Johan Svensson
Lars-Uno Andersson
Ella Olsson
Andra halvlek
Lars-Åke Gustafsson
Björn Wenander
May Moore
Carl Ek
0
0
Mats Allgöwer
Johan Svensson
Lars-Uno Andersson
Ella Olsson