BaM - Gröna Hissen
VP
8,00
20,00
IMP
0
0
Första halvlek
Bo Andersson
Lena Zimmerman
Leif-Åke Munther
Hans Linusson
0
0
Börje Dahlberg
Göran Selldén
Mikael Westerlund
Robert Bäck
Andra halvlek
Bo Andersson
Lena Zimmerman
Leif-Åke Munther
Hans Linusson
0
0
Börje Dahlberg
Göran Selldén
Mikael Westerlund
Robert Bäck