BaM - Gröna Hissen
VP
22,00
6,00
IMP
0
0
Första halvlek
Robert Bäck
Mikael Westerlund
Göran Selldén
Börje Dahlberg
0
0
Göran Rydell
Ulla Westerlund
Eva Gunnarsson
Ingrid Petersen
Andra halvlek
Robert Bäck
Mikael Westerlund
Göran Selldén
Börje Dahlberg
0
0
Göran Rydell
Ulla Westerlund
Eva Gunnarsson
Ingrid Petersen