BaM - Gröna Hissen
VP
14,00
14,00
IMP
0
0
Första halvlek
Tony Elmroth
Bengt Alrud
Marianne Fagerby
Mats Jakobsson
0
0
Mats Allgöwer
Johan Svensson
Lars-Uno Andersson
Ella Olsson
Andra halvlek
Tony Elmroth
Bengt Alrud
Marianne Fagerby
Mats Jakobsson
0
0
Mats Allgöwer
Johan Svensson
Lars-Uno Andersson
Ella Olsson