BaM - Gröna Hissen
VP
15,00
13,00
IMP
0
0
Första halvlek
Carl Ek
May Moore
Björn Wenander
Lars-Åke Gustafsson
0
0
Pär Ljungquist
Billmar Carlsson
Björn Sörling
Björn Thalén
Andra halvlek
Carl Ek
May Moore
Björn Wenander
Lars-Åke Gustafsson
0
0
Pär Ljungquist
Billmar Carlsson
Björn Sörling
Björn Thalén