BaM - Gröna Hissen
VP
13,00
15,00
IMP
0
0
Första halvlek
Britt Larsson
Bengt Larsson
Oscar Hult
Maritza Håkansson
0
0
Gunnar Jansson
Jan Konar
Jan Ahlqvist
Annelie Jansson
Andra halvlek
Britt Larsson
Bengt Larsson
Oscar Hult
Maritza Håkansson
0
0
Gunnar Jansson
Jan Konar
Jan Ahlqvist
Annelie Jansson