BaM - Gröna Hissen
VP
14,00
14,00
IMP
0
0
Första halvlek
Göran Rydell
Ulla Westerlund
Ulla Berntsson
Ingrid Petersen
0
0
Tony Elmroth
Marianne Fagerby
Mats Jakobsson
Jan Andersson
Andra halvlek
Göran Rydell
Ulla Westerlund
Ulla Berntsson
Ingrid Petersen
0
0
Tony Elmroth
Marianne Fagerby
Mats Jakobsson
Jan Andersson