BaM - Gröna Hissen
VP
10,00
18,00
IMP
0
0
Första halvlek
Gunnar Jansson
Jan Konar
Jan Ahlqvist
Lars Jansson
0
0
Lars-Åke Gustafsson
Björn Wenander
May Moore
Carl Ek
Andra halvlek
Gunnar Jansson
Jan Konar
Jan Ahlqvist
Lars Jansson
0
0
Lars-Åke Gustafsson
Björn Wenander
May Moore
Carl Ek