BaM - Gröna Hissen
VP
20,00
8,00
IMP
0
0
Första halvlek
Björn Sörling
Pär Ljungquist
Björn Thalén
Vivianne Norling
0
0
Britt Larsson
Bengt Larsson
Oscar Hult
Maritza Håkansson
Andra halvlek
Björn Sörling
Pär Ljungquist
Björn Thalén
Vivianne Norling
0
0
Britt Larsson
Bengt Larsson
Oscar Hult
Maritza Håkansson