BaM - Gröna Hissen
VP
4,00
24,00
IMP
0
0
Första halvlek
Britt Larsson
Bengt Larsson
Oscar Hult
Maritza Håkansson
0
0
Lars-Åke Gustafsson
Björn Wenander
May Moore
Carl Ek
Andra halvlek
Britt Larsson
Bengt Larsson
Oscar Hult
Maritza Håkansson
0
0
Lars-Åke Gustafsson
Björn Wenander
May Moore
Carl Ek