Andra Chansen
VP
18,21
1,79
IMP
56
15
Första halvlek
Ingvar Grahn
Rudi Knutson
Billmar Carlsson
Göran Rydell
32
10
Leif-Åke Munther
Lena Zimmerman
Nils Nordahl
Jürgen Schildt
Andra halvlek
Ingvar Grahn
Rudi Knutson
Billmar Carlsson
Göran Rydell
24
5
Leif-Åke Munther
Lena Zimmerman
Nils Nordahl
Jürgen Schildt