Andra Chansen
VP
3,12
16,88
IMP
24
55
Första halvlek
Mats Jakobsson
Tony Elmroth
Jan Ahlqvist
Jan Konar
6
4
Ingvar Grahn
Rudi Knutson
Billmar Carlsson
Göran Rydell
Andra halvlek
Mats Jakobsson
Tony Elmroth
Jan Ahlqvist
Jan Konar
18
51
Ingvar Grahn
Rudi Knutson
Billmar Carlsson
Göran Rydell