Torsdag
VP
10,00
10,00
IMP
37
37
Första halvlek
Mats Jakobsson
Tony Elmroth
Robin Björkstrand
Ingrid Petersen
37
37
Torbjörn Kåreke
Jan Ahlqvist
Jan Konar
Gunnar Jansson
Andra halvlek
Mats Jakobsson
Tony Elmroth
Robin Björkstrand
Ingrid Petersen
0
0
Torbjörn Kåreke
Jan Ahlqvist
Jan Konar
Gunnar Jansson