Torsdag
VP
3,79
16,21
IMP
29
54
Första halvlek
Jan Hugosson
Irene Hugosson
Maj-Britt Lindau
Göran Johansson
29
54
Britt Larsson
Krister Ljungberg
Eva Johansson
Nils Nordahl
Andra halvlek
Jan Hugosson
Irene Hugosson
Maj-Britt Lindau
Göran Johansson
0
0
Britt Larsson
Krister Ljungberg
Nils Nordahl