Torsdag
VP
8,42
11,58
IMP
29
34
Första halvlek
Lars-Åke Gustafsson
Ingvar Grahn
May Moore
Ulla Berntsson
29
34
Jan Ahlqvist
Jan Konar
Gunnar Jansson
Torbjörn Kåreke
Andra halvlek
Lars-Åke Gustafsson
Ingvar Grahn
May Moore
Ulla Berntsson
0
0
Jan Ahlqvist
Jan Konar
Gunnar Jansson
Torbjörn Kåreke