Torsdag
VP
20,00
0
IMP
72
11
Första halvlek
Mats Jakobsson
Tony Elmroth
Robin Björkstrand
Ingrid Petersen
72
11
Gunnar Ohlson
Björn Wenander
Björn Sörling
Joakim Olsson
Andra halvlek
Mats Jakobsson
Tony Elmroth
Robin Björkstrand
Ingrid Petersen
0
0
Gunnar Ohlson
Björn Wenander
Björn Sörling
Joakim Olsson