C-final
VP
4,63
15,37
IMP
51
80
Första halvlek
Kicki Oschlak-Härsjö
Britt Larsson
Roland Härsjö
Nils Wallmark
27
43
Johan Svensson
Mats Allgöwer
Thomas Therkelson
Lars-Uno Andersson
Andra halvlek
Kicki Oschlak-Härsjö
Britt Larsson
Roland Härsjö
Nils Wallmark
24
37
Johan Svensson
Mats Allgöwer
Thomas Therkelson
Lars-Uno Andersson