A-final

Picassos vänner
Picassos vänner
Göran Rydell [13057]
Roger Andersson [4855]
Ingvar Grahn [5064]
Gunnar Ohlson [5078]
Harald Sjöman [8915]
Ulla Westerlund [10090]
Jan Hanner [10179]
Pär Ljungquist [13363]
Alf Kummer [13364]
Racke
Racke
Nils Åhlén [1169]
Tommy Gunnarsson [10295]
Gerhard Jörgensen [12288]
Eva Gunnarsson [12598]
VP
16,04
3,96
IMP
73
39
Första halvlek
Göran Rydell
Ingvar Grahn
Harald Sjöman
Ulla Westerlund
41
29
Nils Åhlén
Tommy Gunnarsson
Gerhard Jörgensen
Eva Gunnarsson
Andra halvlek
Göran Rydell
Ingvar Grahn
Harald Sjöman
Ulla Westerlund
32
10
Nils Åhlén
Tommy Gunnarsson
Gerhard Jörgensen
Eva Gunnarsson