A-final
VP
16,04
3,96
IMP
73
39
Första halvlek
Göran Rydell
Ingvar Grahn
Harald Sjöman
Ulla Westerlund
41
29
Nils Åhlén
Tommy Gunnarsson
Gerhard Jörgensen
Eva Gunnarsson
Andra halvlek
Göran Rydell
Ingvar Grahn
Harald Sjöman
Ulla Westerlund
32
10
Nils Åhlén
Tommy Gunnarsson
Gerhard Jörgensen
Eva Gunnarsson