A-final
VP
17,42
2,58
IMP
72
26
Första halvlek
Bo Erikson
Peter Karlsson
Ronny Ovesson Ejnell
Jan-Erik Åsmo
42
8
Göran Rydell
Ulla Westerlund
Pär Ljungquist
Alf Kummer
Andra halvlek
Bo Erikson
Peter Karlsson
Ronny Ovesson Ejnell
Jan-Erik Åsmo
30
18
Göran Rydell
Ulla Westerlund
Pär Ljungquist
Alf Kummer