A-final
VP
8,65
11,35
IMP
69
75
Första halvlek
Nils Åhlén
Tommy Gunnarsson
Gerhard Jörgensen
Eva Gunnarsson
42
19
Göran Selldén
Jim Nielsen
Pia Andersson
Mikael Westerlund
Andra halvlek
Nils Åhlén
Tommy Gunnarsson
Gerhard Jörgensen
Eva Gunnarsson
27
56
Göran Selldén
Jim Nielsen
Pia Andersson
Mikael Westerlund