Kval 1
VP
15,24
4,76
IMP
15
2
Första halvlek
Bengt Pagoldh
Ella Olsson
Mats Allgöwer
Carina Eliasson
15
2
Lars-Åke Gustafsson
Carl Ek
May Moore
Björn Wenander
Andra halvlek
Bengt Pagoldh
Ella Olsson
Mats Allgöwer
Carina Eliasson
0
0
Lars-Åke Gustafsson
Carl Ek
May Moore
Björn Wenander