Om Kungälvs BK

Medlemskap

Medlemsavgiften är f.n. 430 kr/år varav 100 kr går till BK Bridgehuset. 340 kr/år är avgift till Svenska Bridgeförbundet (FSB) och
Skånes Bridgeförbund. Avgifterna betalas samlat in till FSB under juni-juli varje år.

Vill man kan man vara medlem i mer än en klubb. Detta kallas stöd(sido)medlemskap och ger samma förmåner och rättigheter som
medlemskapet i hemmaklubben. Att vara stödmedlem i BK Bridgehuset kostar 100 kr/år och löser man på klubben eller genom en
inbetalning på Plusgiro 644038-2.

Ändra personliga uppgifter

Klicka på Svensk Bridge i menyn (blå knapp). Där väljer Du Medlem och sedan Mina uppgifter (OBS Du måste vara inloggad).