Glöm ej betala årssavgiften

I Bridgetidningen som kommer i brevlådan i dagarna finns inbetalningskortet för kommande bridge-året bifogat (Kr 400,-, varav 50,- tillfaller vår klubb som medlemsavgift, och resterande del avser avgift till Förbundet och Distriktet.)

Tacksamt om du ser till att den här inbetalningen kommer med i ”dragningen” bland räkningar som skall betalas under juni månad (förfallodag 30/6)
På så sätt slipper vi ifrån en massa straffavgifter á 40,- som vi får betala till Förbundet när medlemmar ej betalt in sin avgift.
Varma sommarhälsningar
KULLABYGDENS BRIDGEKLUBB