Kontakt

Telefon:
Adress:
Smedjan
Smedjevägen 4
83531 Krokom
Sverige
Kontaktperson:
Kenneth Nilsson
Kontaktperson (ekonomi):
Kenneth Nilsson
Kontaktperson (tävling):
Kenneth Nilsson

Använd följande tabell för mata in kontaktpersonerna till din klubb. Notera att MID-alias används för att hämta namn och e-postadress
från medlemsregistret.

Namn Roll Kontakt
Jonas Gabrielsson Ordförande 070-315 66 66
>>e-post
Lars Hamberg Sekreterare 070-326 63 15
>>e-post
Kenneth Nilsson Webmaster 070-352 10 11
>>e-post
Anita Ohlsson Kassör 070-548 85 46
>>e-post

Telefonnummer och e-postadress ligger av utrymmesskäl i samma kolumn. För att garantera att de hamnar på olika rader används en
speciell internetkod som du ser när du redigerar den här sidan.


I punktform

(Använd en * framför varje punkt)

Ej aktuella uppgifter nedan endast exempel

I nummerordning

(Använd 1. framför varje rad)

  1. Tommy Andersson, ordförande, Tommy Andersson , 070-994 64 74
  2. Björn Andersson, kassör, Björn Andersson , 070-939 14 31
  3. BRENNING Tomas, Webmaster

Kontakta framförallt ordförande vid frågor.

Denna sida är tänkt att ge er lite ledtrådar beträffande de olika formateringsalternativ som finns i Bridge-IT. Innan sidan
publiceras för allmänheten kommer ni naturligtvis att ta bort allt detta och ersätta det med relevant information.

Utöver ledtrådarna nedan kan ni också läsa Kurs K - Klubbsidor som steg för steg går genom det du behöver veta för att
administrera dina klubbsidor.

Stor rubrik

Du får en stor rubrik genom att inrama rubriknamnet med ## och du skriver en liten rubrik genom att inrama rubriknamnet med ###

Mindre rubrik