Under det senaste dryga två åren har ett intensivt arbete genomförts för att ta fram ett helt nytt utbildningsmaterial till de juniorprojekt som genomförs runtom i landet.

Nu är det hög tid att anmäla sig till Riksläger/Nordic Junior Camp och Öppna JNM-par.

Minnesanteckningar förda vid telefonmöte med Juniorkommittén (JK) den 31 januari 2018.

PDF-fil för utskrift

Minnesanteckningar förda vid telefonmöte med Juniorkommittén (JK) den 6 december 2017.

PDF-fil för utskrift

Det nionde världsmästerskapet för universitetsstuderande spelas i Xuzhou, Kina, 25 – 28 oktober 2018.

Samarbetspartners

Från den 2 till 5 februari var U21 i Israel på träning.

Vi som åkte var Alexander Sandin, Sanna Clementsson, Erik Hansson, Castor Mann, Teo Bodin och kapten Martin Löfgren.

Den 1-5 februari var U21 på träningsresa

Det spelas internationella juniorturneringar på BBO varje tisdag.
Alla juniorer kan vara med!

Under de senaste två åren, i efterdyningarna av den s.k juniorlådan, har ett intensivt arbete bedrivits med att dels producera en väldig mängd material men också dels få igång några juniorprojekt i landet.

Några ord om vad som hänt och ska hända

Sidor

Subscribe to Nyheter