Truppuppgifter

Lista över uppgifter som landslagstruppen ska utföra.

SYSTEMKOMPENDIER

Alla i U26 kommer överens med Martin om var deras systemkompendier ska lagras.

För U21 gäller följande:

Tidplan för upprättande av systemkompendium genomgicks på lägret:

  • Före jul: Struktur och kapitel samt inledning på varje kapitel

  • 15/1 2016: Identifiera moduler och skriva in dem

  • 31/1 2016: Första svarsbud inskrivna

  • 15/2 2016: Generella principer och Slamkonventioner

  • 15/3 2016: Första kompendieversionen färdig

KONTAKTA gärna din mentor eller Martin om du vill diskutera något av detta!

För U16 gäller att systemkompendium inte är obligatoriskt