Systemdeklarationer

Systemdeklarationer vid mästerskap

JVM Salsomaggiore

Systemdeklaration skall vara gjorda enligt instruktioner som går ut under våren 2016.

Fram till dess lagras ”cc” under område på Dropbox! Detta gäller även cc för andra uppdrag (Polen, White House, etc).

JEM Tromsö 2015