Projekt "Junior"

Vi har valt att dela in juniorprojekt i ett antal områden för att veta vad som ska göras och vem som är ansvarig för vad. det är oerhört viktigt att inte saker faller bort och att vi följer det som är uppställt.

Vem gör vad

Johan Grönkvist är den som ser till att de klubbar/distrikt som anmält intresse får tillgång till material.
Materialet finns elektroniskt samt kan beställas via bridgeförlaget.
Allt material som klubbar använder till sina juniorprojekt är gratis.
Vill man använda det för annan verksamhet kostar det som för vanligt kursmaterial.
För att få tillgång till materialet mailar ni till Johan Grönkvist .

Framtagande av material

Vi har ett material som vänder sig till juniorer. Framförallt kommer mycket initialt att handla om MiniBridge.
Historiskt har Sverige varit fenomenala på budgivning, nu börjar vi med det som är mindre abstrakt, kortspelet.
I första hand är det Micke Melander och Jan Malmström som har arbetat med framtagande av kursmaterial. Materialet delas in i tre omgångar.
Den första är MiniBridge introduktionen.
Den andra är en kursbok för första terminens studier där man koncentrerar sig på att spela korten.
Den tredje boken, termin två, behandlar budgivningen.
Planen är att så småningom även kunna erbjuda videomaterial för hela serien.

Lärarhandledning / instruktörshandledning / Kursplaner

Här har vi tagit fram ett material som handlar om hur man ska bedriva undervisning. Dels hur man ska instruera vid tavla eller liknande men också hur man instruerar vid bridgebordet. Det är många gånger stor skillnad på dessa moment. Första steget handlar om allmänna tips och trix som lärare.
Det här är självklart ett levande dokument där vi ska lägga till goda exempel som uppstår under resans gång.
Vi har haft en kortare utbildning för alla våra lärare och instruktörer.
Vi hade en sammankomst under bridgefestivalen 2017, en i samband med TL steg 3 utbildningen i Örebro 2018, en i samband med Festivalen 2018 samt ytterligare en i samband med TL seminariet i Örebro januari 2019.

Då vi kommer att bli en del av skolverksamheten ska vi även ta fram kursplaner.
Här gäller det att belysa våra fördelar där bridge tränar: samarbetsförmåga, kommunikation, logiskt tänkande, matematisk förmåga och mycket mer som är positivt för de yngre.

Media

Självklart är ambitionen att få genomslag i media. Det handlar om att underrätta vår omvärld vad som är på gång.
Det handlar också om att använda sociala medier. Vilka kanaler som är bäst återstår att se. Danmark som gör en liknande satsning har mycket av sin verksamhet på Facebook.
För att det här ska fungera ska vi ta fram affischer, rollups, flyers mm.

Avslutningsvis

Vi har tagit fram en pärm med åtta områden. Dessa är Allmänt, Junioren, Läraren, Skolan, Övrigt, Media, Bridgeklubben och Ekonomi. Under dessa flikar ska det finnas ett komplett material som våra klubbar/funktionärer kan använda från rekryteringsstadiet till att deras elever bedrivit två terminer skolbridge! Juniorpärmen

Vill man veta mera om historien om juniorprojekt finns den här