Cirkeln är sluten

Under det senaste dryga två åren har ett intensivt arbete genomförts för att ta fram ett helt nytt utbildningsmaterial till de juniorprojekt som genomförs runtom i landet.
Vi kan nu glädjande meddela att den sista pusselbiten har landat på Bridgeförlaget från tryckeriet.
Häftet om 72 sidor heter Grundkurs – budgivningen i bridge och är med andra ord klar.

Det betyder att vi nu har ett komplett utbildningspaket innehållande elevmaterial, lärarhandledningar, brickläggningsfiler och Powerpointmaterial för lärarstöd. Läs mer här:

Juniorprojektet

BESTÄLL MATERIAL