Juniorprojekt

Under de senaste två åren, i efterdyningarna av den s.k juniorlådan, har ett intensivt arbete bedrivits med att dels producera en väldig mängd material men också dels få igång några juniorprojekt i landet.
Faktum är att vi idag har ett tiotal lokala projekt på gång som alla ser lite olika ut – den gemensamma nämnaren mellan dem är att de alla har nyrekryterade juniorer som sammanbindande länk. Klart längst har pionjärklubben, BK Albrekts, i Varberg kommit.

Material

Vad gäller materialsidan så finns en komplett ”pärm” att rekvirera från kansliet. Du kan kika i innehållsförteckningen om du undrar över vad ”pärmen” innehåller för material. Vi har försökt tänka så det är något som ska täcka alla upptänkliga situationer som kan tänkas inträffa oavsett var du ska arbeta med juniorverksamhet. För att rekvirera hela innehållet kontakta undertecknad via e-post >>e-post , innehållet kommer då att e-postas och levereras i PDF-format.

Elevmaterial

Det kanske största arbetet har självfallet legat på produktionen av elevmaterialet. Det består av tre komponenter.


1. Minibridge (Folder – för ett eller flera introduktionstillfällen)


2. Minibridge – spelteknik (Häfte 1 – används för termin ett, minimum 10 gånger)


3. Bridge – budgivningen (Häfte 2 – används för termin två, minimum 10 gånger)

Det unika med hela detta material är att i de lektioner som är framtagna publiceras aldrig ett enda traditionellt givdiagram. Allt är illustrerat i ett försök att sätta eleven i centrum och att de ska se det som om de sitter vid bordet och själv håller i korten.

Till varje lektion finns lärarhandledning, PPT-filer som antingen kan visas via bildkanon eller användas som stöd för taveldispositioner och självklart färdiga givar (åtta per lektion) som är kommenterade beroende på hur långt de kommit i sin utbildning. Samtliga givar kan erhållas på datafil, anpassad för brickläggningsmaskiner.

Beställning av materialet görs direkt hos Bridgeförlaget

Innehållet

Det fattades av SBF:s juniorkommitté ett tidigt beslut i detta projekt att de material som ska tas fram har som mål att snabbt sätta nya juniorer i spel och att de efter en introduktionsträff mer eller mindre själva ska kunna blanda och ge ut korten om de är fyra personer och kunna börja spela. Därefter bygger vi långsamt under två terminer på deras kunskap och när de passerat termin två, eller efter 20 lektionstillfällen, ska de kunna tävlingsspela på klubb.

Det system som används är 5-5-3-3, femkorts högfärg alltså, något som aldrig tidigare använts i ett nybörjarmaterial producerat av SBF. Skälet är att i dagens IT-samhälle kommer de att tidigt komma i kontakt med BBO, Synrey, Kida och Funbridge för att nämna några av de aktörer och plattformar som finns på Internet där man kan spela bridge. Då det klart vanligast är att man spelar med femkorts högfärg fick det också bli valet för vad som ska läras ut så det är anpassat från start. I övrigt är det ”hej-och-hå-med-svaga-två”, dvs. 15-17 NT med överföring, 2 klöver som är starkt och svaga 2 ruter/hjärter/spader.

Kostnader

Hela detta material är helt gratis om det är så att man arbetar med juniorbridge när det sponsras från våra juniorfonder. I det fall det används för äldre, dvs icke juniorer, får man dock betala för kalaset. Mer information om eventuella kostnader via Bridgeförlaget

Avslutningsvis

På denna sida kan du följa vad som händer med juniorprojektet och läsa mer om vad som dels sker från förbundshåll men också se vad som händer lokalt.

Har du frågor eller funderingar om Juniorbridge, kontakta Micke Melander, >>e-post eller ring 019-277 24 85.

Med önskan om många lyckade juniorprojekt framöver
Micke Melander