Regler

 1. Alla nordiska bridgejuniorer som är medlemmar i sitt lands Bridgeförbund är välkomna. Junior som ännu inte är medlem är välkommen att bli det.
 2. Deltagare måste vara junior.
 3. Deltagare måste omedelbart och utan diskussion följa ledares anvisningar. Om detta inte görs kan det få konsekvenser från varning till hemskickande från lägret.
 4. Inga droger är tillåtna.
 5. Ingen gambling eller vadslagning är tillåten.
 6. Rökning är endast tillåten utomhus på anvisade områden av hotellet.
 7. Inget användande av alkohol är tillåtet under lägret.
 8. Juniorer får inte lämna Hotellet under pågående läger utan tillstånd från ledare.
 9. Deltagare förväntas följa programmet och deltaga på alla programpunkter.
 10. Deltagare är skadeståndsskyldiga för eventuella skador som uppstår pga onormalt beteende.
 11. Deltagare förväntas alltid spela med en ny partner i varje tävling, om möjligt också från ett annat land.