Kostnad

Lägret kostar 2500 kronor per deltagare. SBF:s juniorfond stöttar svenska juniorer med 1000 kronor varför priset för blir 1500 kronor.

Vi rekommenderar att du söker stöd för deltagande från din klubb och/eller distriktsförbund för den del som återstår att betala samt för reskostnader.

Det subventionerade priset avser juniorer bosatta i och representerande Sverige.
För föräldrar och medföljande ledare för Sverige är priset 1 700 kr/person.