Deltagare

Deltagare camp

Dessa par är anmälda till Junior NM Pairs

Antal Namn Klass
1. Castor Mann-Erik Hansson U21
2. Markus Bertheau- Andreas Abragi U16
3. Sanna Clementsson - Alexander Sandin U21
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.