Anmälan och betalning

Inbjudan på svenska | Invitation in English

Anmälan skall ske senast den 28/2.

Anmälan sker endast via mail till: kansliet@svenskbridge.se
Ange MID samt om det gäller läger, JNM eller båda delarna enligt denna sida

Betalning senast den 13/3 till BG: 373-3482, märk med JNM samt ert MID.

Om klubb/distrikt skall betala måste ni meddela vilken klubb/distrikt som skall debiteras.