JHBF kommer inte att köra någon sommarbridge i år.

Styrelsen hade i måndags ett möte hos Ingrid Roth utomhus i ett härligt varmt sommarväder. Tyvärr kan vi konstatera att viruset kommer att ställa till problem för lång tid framåt. I värsta fall kan det bli fråga om att inga tävlingar genomförs under resten av året. Vi kommer att göra ny bedömning av läget i slutet av juli eller början av augusti.

För er som fått svår abstinens finns en Coronabordsuppdukning i vår spellokal på Skftesvägen. Det är 4 spelbord som satts samman till ett bord. Två sådana lösningar finns varför max 8 personer kan spela samtidigt i lokalen.