Finalen av Länsnygammalt senareläggs till hösten.

På grund av pandemin, har det beslutats att finalen av Nygammalt, som skulle ha spelats den 26/4, flyttas till hösten. Datumet bestäms på Hallandsträffen 3/5.

De som kvalificerat visas på anmälningslistan.

Inbjudan med alla uppgifter kommer senare.

Mvh Janne Troedsson