Fortsatt inget klubbspel

Coronapandemin

Inga förändringar har gjorts i Folkhälsomyndighetens riktlinjer avseende Coronapandemin som möjliggör bridgespel, varför styrelsen beslutat att det inte blir något klubbspel under juni.