Coronaläget

Hoppas allt väl i dessa Coronatider Cool

Styrelsen följer nogsamt utvecklingen av Coronan huruvida det är möjligt att börja spela igen. Regeringens och Folkhälsomyndighetens riktlinjer har ännu inte ändrats i någon större utsträckning, men nästa vecka kommer förmodligen åldersgränsen 70+ att justeras, vilket kanske kan möjliggöra att spelet kan återupptas i begränsad omfattning.

I dagens TÅ finns en artikel (bilaga) om smittspridningen i restaurangmiljö som liknar den miljö vi spelar i.

Funderingar:
Begränsning av antal bord så att bra avstånd mellan borden erhålls.
Obligatoriskt munskydd.
Skyddshandskar.
Eget fika tas med
Obligatorisk ”spritning” innan spel

Allt spel sker på eget ansvar och det är viktigt att följa dom allmänna råd från Folkhälsomyndigheten (bilaga) då det är allas ansvar att hindra spridningen av Covid-19.

Hör gärna av er till någon i styrelsen hur ni ställer er till att börja spela igen.

Trevlig helg!