Härnö BS historia

Under framtagande

OBS UNDER BEARBETNING, BL A TILLKOMMER BILDER:::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Härnösands Bridge Klubb

Om någon har kompletterande uppgifter så för jag gärna in dessa i dokumentet.
Jag har t ex ingen uppgift om när klubben bytte namn till Härnösands Bridgesällskap.

Klubben bildades 1941.
Nils Mattson, Läroverksadjunkt, uppges vara den som stiftade Härnösands BK och var dess ordförande de första åren (möjligen 1941-1944?).
Det står även att Initiativtagare till klubbens bildande var Tore Dryselius Hamnkapten. Ordförande sedan 1945 men sedan nämns Birger Åsard, Major, som klubben ordförande sedan 1947) så troligen var Tore Dryselius ordförande under åren 1945-46.

Ordförande
Nils Mattson, 1941-44
Tore Dryselius 1945-46
Birger Åsard 1947,1948, okänt hur länge.

Härnöträffen (Senare Guldtävling. I Sverige började man spela om mästarpoäng 1966)
Ivar Hellström omnämns som den ”egentlige” initiativtagaren till ”Härnöträffen”. Även bridgeredaktör för Härnösandsposten. Jag hittar bara resultat från 1944, 1946 och 1948 så jag antar att tävlingen spelades vartannat år (?).

En Fyrstadsmatch spelades våren 1942 mellan Härnösand, Sundsvall, Sollefteå och Bollsta, där BK Bridgebröderna Sundsvall tog hem segern.

Härnösands Bridge Klubb, medlemmar 1948.

Gösta Berleen (f 1919), Kapten (bild finns)
Endaste medlem under åren 1946-47, då han var klubbens kassör. Före detta medlem i Sollefteå BK och efter i I21:s BK.

Axel Burholm (f1907), Möbelhandlare, Bondsjögatan 17.
Spelat bridge i ett 20-tal år. Började med kontraktsbridge 1942 då han genomgick Bridgeakademiens kurs i Härnösand. Styrelsemedlem. Deltog 1942 i SM-final och blev näst bästa norrlandspar. Deltagit i ”Härnöträffen” två ggr med goda resultat. Flera segrar i KM, både par och lag. Andraplacering i ”Sundsvallsronden” 1947.

Gun Burholm (f 1909), Fru. Bondsjögatan 17.
Började spela bridge 1941. Genomgick Bridgeakademiens kurs i Härnösand 1942. Tillhört uttagningskommittén. Spelat mest med sin man. Deltog 1942 i SM-final och blev näst bästa norrlandspar. Andraplacering i ”Sundsvallsronden” 1947. Deltog i ”Härnöträffen” 1944 och 1946. Flera KM-segrar i damklassen.

Jonas Dalhberg (f 1894), Trädgårdsmästare (bild finns)
G:a Karlebyvägen 24 A. Tidigare Sollefteå BK, ingick i Härnösands BK 1947. Initiativtagare till bildandet av Härnöverkens BK (som även hade en aktiv schackklubb ”Tornet” förf. anm.) 1947 och är där sekreterare och spelledare.

Carin Dryselius (f 1900), Fru. Kanalgatan 6.
Ingick i Härnösands BK när den bildades 1941. (Första gången jag ser i skrift när klubbens bildades! förf. anm.) Dessförinnan spelat auktionsbridge i ett femtontal år. Flerfaldig klubbmästare i dam- och mixklassen.

Tore Dryselius (f 1901), Hamnkapten. Kanalgatan 6.
En av de första kontraktsspelarna i Härnösand och initiativtagare till Härnösands BK 1941. Tävlingsledare sedan 1941 och ordförande sedan 1945. 1942 ledare för Bridgeakademiens kurs. Under en följd av år bridgeredaktör i Härnösandsposten. Deltog i sitt första SM 1945 då han erhöll titeln landsdelsmästare för Norrland. Deltagit i Tylösand, Hållandsbridgen, 2:a placering i ”Härnöträffen” 1944. KM-mästare i samtliga 4-manna utom ett. 5:e placering i Svenska Dagbladets bridgetävling. Segrare i trestadsmatchen Sollefteå-Sundsvall-Härnösand 1943 (lagtävling).

Karin Hansson (f 1910), Fru. N:a Kyrkogatan 25.
Medlem sedan 1942. Klubbrevisor.

Ivar Hellström (f 1896), Jägmästare, Allévägen 7. (bild finns)
Började spela bridge 1914 och bildade en bridgeklubb i Hoting 1927. Medlem i Härnösand BK 1941 och är vice ordförande sedan 1942. Ledare för nybörjarkurs 1943-44. Tävlingsledare, nuvarande bridgeredaktör för Härnösandsposten. Den egentliga initiativtagaren till ”Härnöträffen”. Deltagit två gånger i SM semifinal. 1945 andraplacering i ”Västernorrlandsbridgen” i Sollefteå. 1946 kom han tvåa i Härnöträffen. KM-mästare i samtliga 4-manna utom ett. 5:e placering i Svenska Dagbladets bridgetävling. Segrare i trestadsmatchen Sollefteå-Sundsvall-Härnösand 1943 (lagtävling).

Ruth Hellström (f 1903), Fru. Allévägen 7.
Spelat i 25 år. Tidigare medlem i Hoting BK. Flera segrar i KM-mix. 2:a placering i damklassen 1947.

Per Arvid Olof Leffler (f 1918), Löjtnant, Framnäsvägen 3. (bild finns)
Medlem 1944. Spelat sällskapsbridge ett tiotal år.

Sigurd Linder (f 1892), Läkare, Gådeå Sjukhus. (bild finns)
Startade med auktionsbridge 1920, sedan 1942 kontraktsbridge och då som medlem. Materialförvaltare. Segare i KM div II och goda placeringar i div I.

Arne Lundqvist (f 1923), Köpman, Köpmangatan 45.
Ingick i Härnösands BK 1945 och hade dessförinnan spelat auktionsbridge under några år. Han har deltagit i klubbmatcher mot Sundsvalls BK, samt mix och andra tävlingar inom klubben med goda placeringar. I klubbmästerskap har han deltagit i såväl par som 4-manna.
Härnö BS har under 2000-talet spelat Arne Lundqvist minne med vandringspris.

Ingrid Malmgren, (f 1922), Fru. Seminariegatan 6.
Medlem 1945. 2:a och 4:e placeringar i KM-par, samt mixtävlingar.

Rolf Malmgren, (f 1915), Löjtnant, Seminariegatan 6.
Medlem 1944. Kassör 1945-46. 1:a KM-par 1946. Segare i individuella Elitjuntan 1947.

Lilly Mattson, (f 1907), Fru. Kastellgatan 17. (bild finns)
Började spela 1944 och blev då medlem. Revisor. Andraplacering i damsektionen och en 1:a plats i div II par. Deltagit i mixtävlingar med sin man.

Nils Mattson, (f 1907), läroverksadjunkt, Kastellgatan 17. (bild finns)
Född i Ystad. Började med auktionsbridge under studietiden i Lund. Övergick till kontraktsbridge 1930 då han var med och bildade Ystads Schack- och Bridgesällskap. Även stiftare till Ystads BS. Deltog under denna tid i en internationell tävling och segrade i mix. År 1941 stiftade han Härnösands BK i vilken han under klubbens första år varit dess ordförande och tävlingsledare. Även anordnat och varit ledare för en nybörjarkurs. 4:e plats i Härnöträffen 1944. 2:a placering i Västernorrlandsbridgen 1945. Flera KM-segrar i par. Deltagit i klubbmatcher mot näraliggande klubbar samt i individuella Elittävlingen i Härnösand.

Ragnhild Pettersson, Fru. Trädgårdsgatan 13.
Medlem vid bildandet 1941. Tidigare sekreterare nu medlem av uttagningskommittén. Deltog i Härnöträffen 1944 och 1946, bl a med en 8:e placering. 6:e placering i Sundsvallsronden och i övrigt goda resultat.

Signe Gunborg Harriet Ringblom, Fru. Box 11. (bild finns)
Ingick som medlem vid starten 1941. Deltagit i Riksbridgen och i klubbmatcher. 2.a och 3:e placeringar i par och mixtävlingar.
**
Bjarne Karl Emil Rydell,** (1907), Kapten, Ådalsvägen 1.
Medlem sedan 1946. Spelledare vid större tävlingar.

Holger Sandelin, (f 1905), Hypoteksdirektör, N:a Kyrkogatan 34. (bild finns)
Medlem 1942. Styrelsesuppleant. 4:e plats i SM-semifinal 1948. Medelgoda placeringar i Härnöträffen 1944, 1946 och 1948. I individuella Elitjuntan 1947 en 3:e plats. 1:a plats KM-par, 2:a plats KM-fyrmanna och även i mix-klassen.

Malte Ståhlberg, (f 1914), Fängelseassistent, Storgatan 2.
Medlem 1943. Sekreterare i klubben.

Maja Tholin, (f 1902), Fru. Kastellgatan 13. (bild finns)
Medlem sedan starten 1941. I mixtävlingar med sin man erhållit 3:e plats.

Thorild Tholin, (f 1893), Fil. Kand. Kastellgatan 13.
Medlem sedan staren 1941. Styrelsemedlem och tävlingsledare. Deltagit Härnöträffen 1944 och i Västernorrlandsbridgen 1945 med medelgoda placeringar. 3:e och 4:e placeringar i KM-par och fyrmanna.

Yngve Uppfeldt, (f 1910 i Sundsvall), Folkskollärare, Bollstabruk.
Bollsta BK.
Kontraktsbridge sedan 1943. Deltagit i uttagningstävlingar till SM 1946.
Deltog i det segrande laget i 4-manna 1947 i Härnösand. Åtskilliga segrar i KM. Bollstabruks ordförande sedan 1946.
Senare bl a kursledare för Härnö BS (90-talet).

Key Zell, (f 1918), Fru. Tulegatan 43. (bild finns)
Medlem 1946. 3:e placering i KM, div II, mm.

Birger Åsard, (f 1901), Major, Brunnshusgatan 19.
Började med kontraktsspel 1943 och blev då medlem. Sedan 1947 ordförande i klubben. Tävlingsledare för Härnöträffen 1946.

Mellersta Norrlands Bridgeförbund (med kända datum för klubbens bildande)
Ordförande 1948, Harry Hall, Sundsvalls BK

Backe BK, jan 1944
Långsele BK, 23/ 1942
Sollefteå BK, 8/3 1939
BK Bridgebröderna, Sundsvall, 3/11 1941
BK Josephine, Sundsvall, jan 1945
Sundsvalls BK, nov 1943
Bollsta BK, 1939
Östersunds BS, 1943
Hoting BK, 1927
Lidens BK,
Stockviks BS
Ånge BK,
Ljungaverkens BK,
Prästmons BK,
I21 BK,
Med all säkerhet har fler klubbar funnits men det är dessa som omnämns i boken från 1948.

Flera spelar i boken anges ha spelat auktionsbridge och Priffe, innan kontraktsbridgen, så jag tar med lite information om dessa spel och lite om bridgens utveckling. Flera spelare har även spelat schack men information om det spelet får ni söka på annat håll.

Information om:

Whist
Har spelats i över 500 år. De som satt mittemot spelade ihop men någon budgivning förekom inte utan sista kortet i leken bestämde trumffärgen. Tydligen var det mycket oväsen i spellokalen för namnet sägs komma av att man äskade tystnad med ett väsande ljud som lät ungefär som ”whist” (jämför engelskans ”whistle” = producera visslande eller väsande ljud). Första gången det omnämns regler för Whist var i Charles Cottons bok Compleat Gamemaster, 1680.
Mot slutet av 1800-talet kom man på att givaren skulle få välja trumf eller överlåta detta till partnern. Därefter kunde spelet börja och enligt reglerna skulle då utspelshanden säga ”partner, may I lead?” och få till svar ”Pray do”. Därmed var bridge eller bridgewhisten som den kallades, född. Poäng gavs för hemspelade slammar och det fanns möjlighet att dubbla och redubbla. Även Träkarlen uppstod vid denna tid.

Bridge
Det går inte att säga i vilket land eller när bridgen uppstod. Spelet är en utveckling från Whisten och kom fram samtidigt i ett flertal länder kring 1890. Namnet Bridge har varit svårt att härleda och normalt anges tre-fyra förslag; 1. Det kommer från det ryska ordet ”biritch” som sägs vara ett engelskt uttal, av ett spel som heter Biritch. Den första boken om bridgewhist hette ”British or Russian Whist”. 2. Två gifta par i Leicester, England, turades om att gå över den skraltiga bron till varandra för att spela och blev till ”well, tomorrow night is your bridge”. 3. Samspelet (överbryggningen)att låta partnern ange trumf anges också ibland.

Auktionsbridge
Snart (kring 1900) fann man det orättvist att bara det ena paret fick bestämma trumf. Man införde att den som bjöd högst fick hand om spelet. Årtal som anges för detta är bl a Bath Club, 1906 och Portland Club 1907 (båda i England). Man införde även begreppet Utgång. Spelet svepte fram som en präriebrand över västvärlden under de närmaste tjugo åren.

Kontraktsbridge
Finland var födelseplats för Kontraktsbridgen. Så hette nämligen den båt som på hösten 1925 gick på en kryssning mellan San Fransisco och Havanna. På båten fanns bridgegänget Harold S Vanderbilt, Dudley L Pickman, Frederick S Allen och Francis M Bacon III. De bestämmelser som Vanderbilt införde är i stort sett oförändrade än i dag. Man fick endast räkna poäng för det man bjudit, begreppen farlig och ofarlig zon infördes. År 1927 publicerades den första lagboken – Laws of Contract Bridge – av New Yorks Whist Club. Redan 1930 hade kontraktsbridge övertagit auktionsbridgens roll på bägge sidor av Atlanten.

Under 30-talet utvecklades spelets budgivning, tävlingsformer mm men grundidén bestod. Den mest framträdande personen för utvecklingen var ryssamerikanen Ely Culbertson. Culbertson som bl a genom sin karisma, tävlingsmatcher om stora prissummor, mängder med bridgeböcker och mustiga berättelse om sitt tidigare liv skapade ett enormt intresse för spelet. Jag rekommenderar att läsa om denne man men här ges inte utrymme för mer.

1925 Grundidéerna till kontraktsbridgen skapas på kryssningen med båten Finland.
1930 Nederländska Bridgeförbundet bildas
1931 Sidney Lenz och Milton Works ger ut ”The Official Book och the Official System”. I slutet av året arrangeras det mest omskrivna jippot i bridgens historia, matchen mellan Culbertson – Lenz. Culbertsson vinner en överlägsen seger.
1932 bildas en internationell bridgeorganisation som blir en början till European Bridge Leaguge.
1933 Första Europamästerskapet spelas, 9 länder deltar och Österrike vinner.
1933 Sverige Bridgeförbund bildas av klubbar i Stockholm, Göteborg och Malmö. Ingen reklam görs för att få fler klubbar anslutna. Syftet är personligt för att få delta i Internationella tävlingar!
1934 (december) 1:a numret av Svenska Bridgemagasinet kommer ut, oklart hur lång utgivning blir. Redaktionen består av Rudolf Kock och Seth Wennberg. (jag äger detta exemplar, förf. anm.)
1935 Ny stor bridgekamp; Culbertson-Sims, Ånyo seger för Culbertson.
1936 Sverige arrangerar EM.
1937 startar två lag från USA i Europamästerskapen och tävlingen döps om till Världsmästerskap.
1939 Sverige vinner EM för första gången (Haag), laget består av Kock-Werner, Neuman-Sandgren.
1946 Det första Nordiska mästerskapet, Norge vinner.
1960 Den första bridgeolympiaden, Frankrike vinner.
1965 Den första TV-bridgen startar, med Putte Kocks hjälp, och samlar 3 500 par.
1966 Mästarpoängen införs 1/1 1966. Björn Hall och Ulf Knöös blir de första i landet att erövra silverpoäng.
1970-talet Regelverket för alertering skrivs. Sedan tidigare har det dock varit en ”skyldighet” att redogöra för budens betydelse.

Vira
Spelkonstruktören Dan Glimne har kallat Vira för ”Sveriges nationalkortspel”. Vira har konstruerats av svenskar. Vira är ett originellt spel, men dess beståndsdelar är inte originella. Den allmänna uppfattningen är att Vira skapades ur en kombination av spelen Lomber och Boston. L’Hombre (mannen, spelföraren) är ett ålderdomligt och komplicerat tremannaspel av spanskt ursprung. Boston härstammar från Boston och är ett enkelt fyrmannaspel.

Uppkomsten av Vira är osäker men en av de troligaste myterna är att snöstormen 1810 i Vira bruk (Wira), isolerade häradshövdingen i tingshuset och att man då fann nya spelidéer under denna tid. Den första kända budtabellen för vira publicerades i Lyckans Talisman 1818.

Vira spelas på tre spelare. Endast två spelsätt används; Trumfspel (högspel) och Misärspel (nollspel), sangspel förekommer således icke. Budtabellen förefaller överväldigande men i den skenbara förvirringen finns en ordning som gör det möjligt att utan alltför stort besvär få grepp om principerna. Till skillnad mot andra kortspel handlar det inte om en strid att försöka få hand om det eftertraktade slutbudet. I Vira är regeln den omvända; att söka tvinga upp en av de andra spelarna i ett slutbud, som han har små möjligheter att klara hem. Vinsten i Vira hämtas alltså mer hem genom andras förluster än genom egna vinster.

Priffe
Priffe är en ett försvenskat namn från franska spelet Préférence eller Préférence-whist. Spelet blev egentligen aldrig riktigt stort i Frankrike men gjorde däremot stor succé i Sverige.

Priffe är ett svenskt kortspel som är utvecklat ur det ryska spelet Préférence. Spelet bygger på Whist och går ut på att i trumfspel eller sangspel ta hem så många spel som möjligt. I misärspelet, som kallas noll, gäller det att ta så få stick som möjligt. Spelas av fyra spelare indelade i två par.

Priffe var tillsammans med Vira ett av de vanligaste kortspelen i Sverige fram till dess att bridge blev vanligt.

Budgivning: I Priffe sker det en budgivning före själva spelet. Budgivningen är avsevärt enklare och mindre sofistikerad än i Bridge, men samtidigt är den aningen mer komplicerad än i Whist. l Priffes budgivning existerar det sex spelbara bud samt pass.

Detta är de sex olika buden: spel, noll, hjärter, ruter, spader, och klöver. Spel är det högsta budet. Det är också det svåraste att spela hem, eftersom det inte finns någon trumf i det spelet. Noll är det näst högsta budet och innebär att du och din medspelare ska ta så få stick som möjligt. Ingen trumf förstås. Hjärter innebär att man vill spela med hjärter som trumf. Ruter innebär att du vill ha ruter som trumf. Både Spader och Klöver är upplysningsbud och används bara i förhand och andra hand, om spelarna vill upplysa sina medspelare om att de sitter med hyggliga kort, att de har toppkort i ett par färger och att de anser att det skulle vara möjligt att bjuda Spel. Klöver betyder något mindre bra kort än om budet är spader. Pass tar du till när du inte har något speciellt eget att bjuda. Du sitter nöjd och accepterar vad som tidigare bjudits.

l budgivningen är det så att närmast följande bud alltid måste vara högre än det tidigare. Eftersom spelarna bara får bjuda var sin gång, betyder det att sista bud, om det inte är pass förstås, blir slutbud och är det som ska spelas. Men skulle spader eller Klöver bli sista bud, då spelar man tvångsnoli, d v s man ser det som om det bjudits rundpass.

Från slutet av 1800-talet och ända in på 1930-talet, när bridgen väl slagit igenom, var Priffe jämte vid punschverandornas och rökrummens utkorade spel. Namnet Priffe är en skämtsamt vanvördig form av det officiellare Preference, franska för “företräde”, vilket syftar på de olika budens rangordning.
Spelet Priffe omtalas första gången 1847, men då under namnet Preferance. Det brukar betraktas som ett genuint “svenskt” spel, men är sannolikt av ryskt ursprung. I början av 1840-talet uppfanns whistvarianten yeralash (ryska för “blandning”) i S:t Petersburgområdet och var i det närmaste identisk med Priffe; en av de små skillnaderna var att buden klöver och spader var faktiska bud (men i omkastad ordning jämfört med den som anges nedan).

Man använder bl a orden spelföring och robbert i Priffe.

Källor:
Boken ”BRIDGE” under redaktion av Einar Werner, Bibliofilupplaga nr 187, framställt för Homöopat Alfred Westin Östersund. Tryckt 1948 av Nerikes Allehandas tryckeri, Örebro. Utgiven av Fyrisförlaget AB Uppsala.

Häftet ”BRIDGE 1965” utgiven av Sveriges Bridgeförbund, tryckt av AB J.O. Öberg & Son, Eskilstuna, 1965.

”Illustrerad Spelbok”, Tom Wilson, 1888, Looströms & komp:s förlag, Stockholm.

”Handbok i Vira”, Göran B Nilsson, 1973, Askild & Kärnekull, tryckt av Vänersborgs Boktryckeri AB.

Diverse internetsökningar bl a www.wikipedia.se