Uppdatering av 2017 års nya lagar

Utbildningsdag: 28 januari 2018
Kursledare: Philip Berggren, Björn Sörling
Plats: Bridgens Hus, J A Wettergrens gata 5, 421 30 Västra Frölunda

Start kl 11, slut ca 18

Under utbildningen får deltagarna kunskap om de förändringar i lagarna som skett inför 2017 års upplaga av lagboken.

Det finns också möjlighet att köpa den nya lagboken (120 kr/st) vid kurstillfället. Om så önskas, ange gärna det i anmälan.

Tidsschema
11:00 Presentation och information
11:30 Översikt över vilka lagar som förändrats, samt en snabb genomgång över språkliga ändringar
13:00 Lunch
14:00 Bud/pass utom tur och otillräckliga bud
16:00 Kafferast
16:20 Viktade scorer
18:00 Avslutning

Deltagare

 1. Bengt Anderson
 2. Denny Andréasson
 3. Oscar Hult
 4. Gerth Hermansson
 5. Ronny Terbrant
 6. Bengt Kjellqvist
 7. Leif Norlin
 8. Anita Mellgren
 9. Inger Carlstedt
 10. Göran Östberg
 11. Sven-Olof Jarkvist
 12. Bo Hillström
 13. Birgit Andersson
 14. Elisabeth Svenson
 15. Bertil Nilsson
 16. Jan Jensen
 17. Marian Svensson
 18. Gunilla Braunstein
 19. Tommy Rhedin
 20. Agneta Persson
 21. Hans Setterborg
 22. Lars Öijerholm
 23. Sven Nilsson
 24. Patrik Clevström
 25. Annika Corneliusson
 26. Lars-Peter Grevillius
 27. Rutger Fagerlund
 28. Ingela Larsson
 29. Benny Wärnehall
 30. Lars Haara
 31. Björn Gramstedt

Under dagen finns det möjlighet att äta lunch i cafeterian (kostnad ca 80 kr).

Kostnad för respektive kurs beräknas vara 400 kr/person. För frågor och ytterligare information ta kontakt med Björn Sörling 070-609 46 98 logbjurn@gmail.com