TL-steg 2

Utbildningsdag: 2019-02-21 & 2019-02-28
Anmälan: klicka här

Start kl 10, slut ca 17

Under utbildningen får deltagarna en grundläggande utbildning som ska ge kunskaper för att vara tävlingsledare på en silvertävling.

Deltagarna ska efter utbildningen känna till eller kunna hantera följande:
Våra vanligaste domslut,
Att kunna hitta i lagboken samt känna till vilka huvudavsnitt som finns,
Att kunna döma med hjälp av lagboken inklusive enklare bedömningsdomslut,
Olika typer av tävlingar och deras särdrag,
Hantera situationer där något har gått snett,
Räkna toppscore och domslut.

Tidsschema 21/2
10:00 Presentation och information
10:15 Att vara TL
10:40 Lagboken
12:00 Lunch
13:00 De viktigaste förändringarna (2017)
14:00 Kafferast
14:20 Viktade scorer
17:00 Avslutning
Tidsschema 28/2
10:00 Jämförbara bud
11:00 Simuleringar, pass 1
12:00 Lunch
12:40 Simuleringar, pass 2
13:40 Kafferast
14:00 Simuleringar, pass 3
15:00 Provskrivning
17:00 Avslutning

Deltagare

 1. Anita Mellgren
 2. Inger Carlstedt
 3. Göran Östberg
 4. Bo Hillström
 5. Benny Wärnehall
 6. Jürgen Schildt
 7. Marian Svensson
 8. Enar Bergström
 9. Hans Setterborg
 10. Claes Gard
 11. Oscar Hult

Kostnad för kursen beräknas vara 600 kr/person. För frågor och ytterligare information ta kontakt med Björn Sörling 070-609 46 98 logbjurn@gmail.com