Generationsbridge

Det finns svårighet att få juniorer att börja spela bridge. För att utveckla bridgen bland yngre spelare kan vi mor- och farföräldrar motivera våra barnbarn. Ta med era barnbarn från 9 år och uppåt till en snabbkurs i bridge med start den 24 augusti kl. 17.45 – 20.45 med fortsättning den 26 augusti kl. 10.00 – 14.00. Kursen kommer att formas och ledas av Arne Larsson.

Efter avslutad kurs en genomgång hur juniorerna kan träna vidare på nätet med Funbridge eller BBO med släkt och kompisar. Efter några månader blir det en Generationsbridgetävling på Bridgens Hus.

Anmäl er på anmälningslistan före den 10 augusti. Obs! Kursen är gratis.

Välkomna till en trevlig kurs!

Projektet sponsras av Juniorfonden och Magnus Göranssons minnesfond.