Årsmöte 19/20

Årsmötet för säsongen 2019-2020 kommer att hållas söndagen den 15 september med start kl 13.00.

Möteshandlingar samt inkomna motioner kommer att länkas på den här sidan så fort de blir tillgängliga (dock senast den 1 september).

Möteshandlingar

Alla handlingar

Ekonomiska handlingar

Kompletterande ekonomiska handlingar

Motioner

Deadline för att lämna motioner är den 15 augusti 2019 och skickas till e-post

Motion till Svenska Bridgeförbundet

Motionen yrkar att SM Damer vartannat år ska byta plats med SM Veteran.