Årsmöte 18/19

Årsmötet för säsongen 2018-2019 kommer att hållas söndagen den 30 september med start kl 13.00.

Möteshandlingar samt inkomna motioner kommer att länkas på den här sidan så fort de blir tillgängliga (dock senast den 14 september).

Möteshandlingar

Alla handlingar (Förslag från valberedelsen saknas fortfarande)

Inga inkomna motioner

Deadline för att lämna motioner är den 15 augusti 2018 och skickas till e-post